Sonsuza kadar geri dönüşüm!

— Sürdürülebilirlik —

Genel Bakış

Sonsuz kere geri dönüştürülebilen ambalaj çeliğinden yapılmış metal ambalaj, iş dünyasında döngüsel ekonominin mükemmel bir örneğidir.

Sonsuza Kadar Dönüşüm
Döngüsel
Ekonomi
Sürdürülebilirlik
Kaynak Kullanım
Bilinci

Sürdürülebilirlik

Kalıcı malzeme defalarca geri dönüşmesine rağmen özelliğini kaybetmeyen malzemedir.

METAL
AMBALAJ

KALICI
MATERYALLER

Sürdürülebilirlik mevcut nesillerin ihtiyaçlarını sonraki nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye sokmadan karşılanmasıdır.
Sosyal, ekonomik ve çevresel ihtiyaçlar beşeri gelişmenin birbiriyle bağımlı ve birbirlerinden ayrılamaz parçalarıdır.
Metal ambalaj sürdürülebilirliğin ekonomik,sosyal ve çevresel gereksinimlerini her yönden başarıyla karşılar.
Ambalaj çelikleri sürdürülebilir hammadelerden üretilen metallerdir.
Metaller fiziksel özelliklerini ilelebet değişmeden koruyabilen tabii elementlerdir.
Metal, "malzemeden malzemeye döngüsüne" girip sürekli geri dönüştürülen, her zaman sonraki nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanır.
Sürekli malzemeler BS 8905:2011 göre üretimlerinde kullanılan hammadde ve enerji yatırımını toplumun tekrar kullanarak veya geri dönüştürerek, kalitesinden ödün vermeden tekrar ve tekrar ilelebet kazandırılması ve kullanılabilmesi için çaba sarfedilen malzemeler olarak tanımlamıştır.
Metal ambalajlar işlevleri sona erince toplanıp özelliklerinden hiç kayıp vermeden tekrar ve tekrar geri dönüştürülmektedirler.
Küresel kaynaklar sınırlı fakat toplumların ihtiyaçları artmaktadır. Kaynakların iyi yönetilmesi önceliğimizdir. Ambalaj çeliği yüksek miktarda geri dönüştürülebilen sürekli bir malzeme olarak hammadde, enerji tüketimi ve Co2 emisyonlarında tasarruf etmemizi sağlamaktadır.
Demir cevheri dünyada en bol bulunan 4. madendir. Kömür ise en bol bulunan madendir.
1 ton geri dönüştürülen ambalaj çeliği 2 ton hammade tasarufu sağlıyor.
Geri dönüştürülen ambalaj çeliği, yeni hammadde ile üretilecek ambalaj çeliği için gerekli enerjiden %95 daha azdır. Geri dönüşüm nedeniyle ana üretimde yaklaşık olarak %70 enerji tasarrufu sağlanıyor.
1 ton geri dönüştürülen ambalaj çeliği 2 ton daha az Co2 salınımı sağlıyor. Co2 emisyon hedefi 2000-2020 arası salınımı %30 azaltmaktır.
Metal ambalaj sanayi döngüsel ekonominin en iyi örneklerinden biri.
Geri dönüşüm sayesinde metal ambalajlar değerlerini sonsuza dek koruyarak hem bugün için hem de gelecek nesiller için kullanıma hazır olmasını sağlıyor.
Geri dönüşüm şu anda Türkiye'de %40 civarındadır. Avrupa'da 2020 hedefi %80 iken, Türkiye'de bu oran %50'dir.